shadab hydrabadi cuisine
Menu 01
IFTAR: DATES / SAMOSA KEEMA / LUQMI / POKODI MIRCHI / DAHI WADA / LASSI OR TANG OR RUH AFZA

DINNER

1. MUTTON BIRYANI
2. BAGARE BAIGAM OR MIRCHI KA SALAN
3. DHAI KI CHATNEY
4. CHICKEN DAM KA OR CHICKEN KORMA
5. BUTTER NAAN
6. SWEET SHAHI OR KADDU KI HHEER OR GAJAR KA HALWA
7. GREEN SALAD, COLD DRINKS & TEA
Menu 02
IFTAR: DATES / SAMOSA KEEMA / LUQMI / POKODI MIRCHI / DAHI WADA / LASSI OR TANG OR RUH AFZA

DINNER

1. MUTTON BIRYANI
2. BAGARE BAIGAM OR MIRCHI KA SALAN
3. DHAI KI CHATNEY
4. HALEEM
5. SWEET SHAHI OR KADDU KI HHEER OR GAJAR KA HALWA
6. GREEN SALAD, COLD DRINKS & TEA
Menu 03
IFTAR: DATES / SAMOSA KEEMA / LUQMI / POKODI MIRCHI / DAHI WADA / LASSI OR TANG OR RUH AFZA

DINNER

1. MUTTON BIRYANI
2. BAGARE BAIGAM OR MIRCHI KA SALAN
3. DHAI KI CHATNEY
4. CHICKEN DAM KA OR CHICKEN KORMA
5. BUTTER NAAN
6. HALEEM
7. SWEET SHAHI OR KADDU KI HHEER OR GAJAR KA HALWA
8. GREEN SALAD, COLD DRINKS & TEA
Menu 04
IFTAR: DATES / SAMOSA KEEMA / LUQMI / POKODI MIRCHI / DAHI WADA / LASSI OR TANG OR RUH AFZA

DINNER

1. MUTTON BIRYANI 2. BAGARE BAIGAM OR MIRCHI KA SALAN 3. DHAI KI CHATNEY 4. CHICKEN DAM KA OR CHICKEN KORMA 5. BUTTER NAAN 6. MARAG 7. SWEET SHAHI OR KADDU KI HHEER 8. GAJAR KA HALWA OR QUBANI 9. GREEN SALAD, COLD DRINKS & TEA
Menu 05
IFTAR: DATES / SAMOSA KEEMA / LUQMI / POKODI MIRCHI / DAHI WADA / LASSI OR TANG OR RUH AFZA

DINNER

1. MUTTON BIRYANI
2. BAGARE BAIGAM OR MIRCHI KA SALAN
3. HALEEM
4. CHIKEN TIKKA OR CHIKEN BOOTI OR SHEEK KABAB
5. CHICKEN DUM KA OR MUTTON DUM KA
6. BUTTER NAAN
7. SWEET SHAHI OR KADDU KI HHEER
8. GAJAR KA HALWA OR QUBANI
9. GREEN SALAD, COLD DRINKS & TEA
Special Choice
Chicken Items Mutton Items
   
1. CHICKEN 65 1. MUTTON GREEN CHILLI
2. CHICKEN TIKKA 2. SEEKH KABAB
3. CHICKEN BOTI 3. MUTTON BOTI
4. CHICKEN KORMA 4. MUTTON KORMA
5. CHICKEN MANCURIYA 5.MUTTON PASINDA
6. CHICKEN SALAMI 6. MUTTON ROAST
7. CHICKEN KALIMIRCH 7. MUTTON KALIMIRCH
8. CHICKEN KADAI 8. MUTTON DUM KA
9. CHICKEN GREEN CHILLI 9. MUTTON FRY
10. CHICKEN BIRYANI 10. MUTTON LEG DUM KA
11. MURG MUSSALAM 11. BAKRA DUM KA
Other
Snacks Sweets
   
1. LUQMEE + DUM KA KABAB 1. RAS MALAI
2. BATTAIR MASALA 2. GULAB JAMUN
3. FISH FRY 3. AJMERI KALKAND
4. KAJU RICE 4. FIRNI
5. LEMON RICE 5. DIL-E-FIRDOUS
6. FRIED RICE (CHICKEN / VEG) 6. BADAM KA KUND
7. DAM KE KABAB  
8. VEG. BIRYANI